Colofon

Bestuur      Ferry van Geerenstein, voorzitter
Rianne Roesink, secretaris
Jolanda van Geerenstein, penningmeester (uniformbeheer)
Jan Budding, algemeen bestuurslid (instrumentbeheer)
Miranda van Geerenstein, algemeen bestuurslid (jeugdco÷rdinator)
Instructie      Hans Verhoeks
Repetitie      Zaterdag, 9:30 - 12:30
Clubgebouw      De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM Rhenen
E-mail      info@drumbandrhenen.nl
Social media       
Webdesign      Patrick van Ommeren
Marcel Peters van Ton

Disclaimer

Informatie      Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie die op deze website te vinden is.
Desondanks is het mogelijk dat in deze informatie onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.
Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
Gebruik van informatie      De informatie op deze website mag u raadplegen via uw beeldscherm, gedownload of geprint op voorwaarde dat dit slechts gebeurt voor persoonlijk, informatief en niet commercieel gebruik.
Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen; dit geldt voor alle teksten en afbeeldingen op de website.
Bezoek aan de website en het raadplegen van de informatie op de website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomen uit het gebruiken of verspreiden van de informatie, of die voortkomen uit technische gebreken.
Afbeeldingen      Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" gebruikt op deze website eigen afbeeldingen en in opdracht gemaakte afbeeldingen en bedankt de makers van de afbeeldingen voor de verleende toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen.
Als u van mening bent dat er afbeeldingen gebruikt zijn waarvan het rechterlijk eigendom bij u ligt, neem dan contact op met info@drumbandrhenen.nl.
Externe informatie      Deze website bevat links naar websites van derden.
Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Privacy

Persoonlijke gegevens      Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en moet iedere vereniging voldoen aan strenge privacyregels.
Mallet-Percussionband "Drumband Rhenen" voldoet aan deze regels en garandeert dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt, voor een lidmaatschap of voor een optreden, strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven of verkocht.
Voor vragen hierover of het opvragen van onze privacy policy neemt u contact op met info@drumbandrhenen.nl.