19 September 2011 - Lampegietersopcht Veenendaal


Dit jaar in een nieuwe wijk!


Ook bij dit optreden is de band een vaste muzikale begeleider, echt dit jaar in een nieuwe wijk. Een zeer geslaagd optreden!