7-8-9- April 2006 - Instructieweekend


Dit jaar afgereisd naar Dongen om daar de show te perfectioneren. We kunnen terug kijken naar een zeer geslaagd weekend.


De weersvoorspellingen waren niet erg best. Aangekomen in Dongen bleek dit ook het geval, regen en wind waren hier de hoofdrol. Gelukkig waren de vrijdag midden en avond vrij om alles uit te pakken en een gezellige avond te houden. Maar de volgende dag moest iedereen weer fris aanwezig zijn. Tijdens het ontbijt bleek dat iedereen er veel zin in had en dat bleek later ook tijdens de show. Vele dingen zijn geperfectioneerd, wat ook nodig is gezien het aankomende concours. Een aantal zeer stevige repetities gaf als resultaat een zeer sterke basis van de huidige show. Nu de taak om dit alles de komende tijd nog meer te gaan verbeteren. De zaterdagavond staat in het teken van de gezelliggheid. Muziek, bingo, kaarten en alles wat men nog meer kan doen werd ook gedaan. Erg gezellig dus. De volgende dag bleek dat de repetities op zaterdag veel van de leden hadden gevraagd, de pap was een beetje op. Gelukkig kunnen we terug kijken naar een zeer geslaagd weekend. Kijkend naar de show was dit tot nu toe het beste weekend!